საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

კანონმდებლობა

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონი

ეკონომიკური აგენტების საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები

კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე

ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესი

კონკურენციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებისა და განსახილველად სავალდებულო რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის შესახებ

"კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლზე სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმოხილვა

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების მიზნით შესწავლის ორგანოში განცხადების შევსების გზამკვლევი სახელმძღვანელო

კონკურენციის საქმეების განხილვისას პროცედურული სამართლიანობის შესახებ

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომერციის შესახებ