საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
ოზურგეთის საქმე №2
2017-05-03

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურენციის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა განცხადება, ა(ა)იპ „ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრისათვის“ გასაცემი სახელმწიფო დახმარების კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის თაობაზე. სახელმწიფო დახმარების გაცემა იგეგმებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის (სასათბურე მეურნეობის მოწყობა და სხვ.). საკითხის შესწავლის შედეგად, სააგენტომ გასაცემი დახმარება კონკურენციის კანონმდებლობასთან თავსებადად მიიჩნია და შეიმუშავა დადებითი სამართლებრივი დასკვნა.

დოკუმენტის ნახვა
ოზურგეთის საქმე №1
2016-03-22

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურენციის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა განცხადება, ა(ა)იპ „ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრისათვის“ გასაცემი სახელმწიფო დახმარების კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის თაობაზე. სახელმწიფო დახმარების გაცემა იგეგმებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის (მევენახეობა/ხეხილის მოშენება და ა.შ.). საკითხის შესწავლის შედეგად, სააგენტომ გასაცემი დახმარება კონკურენციის კანონმდებლობასთან თავსებადად მიიჩნია და შეიმუშავა დადებითი სამართლებრივი დასკვნა.

დოკუმენტის ნახვა