საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
ოზურგეთის საქმე №2
2017-05-03

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურენციის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა განცხადება, ა(ა)იპ „ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრისათვის“ გასაცემი სახელმწიფო დახმარების კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის თაობაზე. სახელმწიფო დახმარების გაცემა იგეგმებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის (სასათბურე მეურნეობის მოწყობა და სხვ.). საკითხის შესწავლის შედეგად, სააგენტომ გასაცემი დახმარება კონკურენციის კანონმდებლობასთან თავსებადად მიიჩნია და შეიმუშავა დადებითი სამართლებრივი დასკვნა.

დოკუმენტის ნახვა
ოზურგეთის საქმე №1
2016-03-22

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ კონკურენციის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა განცხადება, ა(ა)იპ „ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრისათვის“ გასაცემი სახელმწიფო დახმარების კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის თაობაზე. სახელმწიფო დახმარების გაცემა იგეგმებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის (მევენახეობა/ხეხილის მოშენება და ა.შ.). საკითხის შესწავლის შედეგად, სააგენტომ გასაცემი დახმარება კონკურენციის კანონმდებლობასთან თავსებადად მიიჩნია და შეიმუშავა დადებითი სამართლებრივი დასკვნა.

დოკუმენტის ნახვა