საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
სს „ქართული ლუდის კომპანიის“ და შპს „ზედაზენი 2012-ის“ საქმე
2024-03-25

სააგენტომ სს „ქართული ლუდის კომპანიას“ მიერ შპს „ზედაზენი 2012-ის“ 100%-იანი წილის შეძენით განხორციელებულ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. მიღებული და დამუშავებული მასალების მიხედვით დადგინდა, რომ არაალკოჰოლური სასმელების ბაზარზე, 2023 წელს, მოქმედებდა - 215 კომპანია,  ბაზრის მოცულობა შეადგენდა - 464 757 669 ლიტრს, ხოლო ბაზრის კონცენტრაციის HHI ინდექსი - 2 590. რაც შეეხება ლუდის ბაზარს ამავე წელს - ბაზარზე მოქმედებდა - 75 კომპანია, ბაზრის მოცულობა შეადგენდა -  90 532 597 ლიტრს, ბაზრის კონცენტრაციის - HHI ინდექსი - 1888. სააგენტოს შეფასებით, არაალკოჰოლური სასმელების ბაზარი მაღალკონცეტრირებულია, თუმცა კონცენტრაციის ინდექსი მცირედით აღემატება ზომიერად კონცენტრირებული ბაზრის ინდექსის მაქსიმალურ მაჩვენებელს (2250). ლუდის ბაზარი ზომიერად კონცენტრირებულია, ხოლო სადისტრიბუციო მომსახურების ბაზარი დაბალკოცენტრირებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, განხორციელებული კონცენტრაცია შესაბამის ბაზარზე არსებით გავლენას არ ახდენს და  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
უჩა ლურსმანაშვილის, შალვა ხუხაშვილისა და ნოდარ ხუხაშვილის საქმე
2024-03-18

სააგენტომ უჩა ლურსმანაშვილის, შალვა ხუხაშვილისა და ნოდარ ხუხაშვილის მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია ეხება საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) საცალო სარეალიზაციო და იმპორტის ბაზარს. ეროვნულ დონეზე საცალო ბაზრის მოცულობამ 2023 წელს შეადგინა 1 397 855 ათასი ლიტრი, საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 383, საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1 211. ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი HHI=1 132, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსია HHI=1 163, ინდექსის ცვლილება ΔHHI=31. 2023 წელს, შესაბამისი ბაზრის იმპორტის დონეზე ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი (HHI ინდექსი) შეადგენდა 1 167 ერთეულს, კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ, სამიზნე და მათთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ 2023 წელს იმპორტირებული საწვავის რაოდენობის გათვალისწინებით, მოსალოდნელია კონცენტრაციის ინდექსის ზრდა 18 ერთეულით - 1 185 ერთეულამდე. შესაბამისად, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად შესაბამის ბაზარზე ადგილი არ აქვს კონცენტრაციის ინდექსის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ გია კავთელიშვილის და შპს „შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ საქმე
2024-03-07

სააგენტომ ფ/პ გია კავთელიშვილის მიერ შპს „შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ 51%-იანი წილის შეძენით გზით განხორციელებული კონცენტრაცია დასაშვებად ცნო. კონცენტრაცია განხორციელდა უმაღლესი განათლების მიწოდებასთან დაკავშირებული საქმიანობის ბაზარზე. განსახილველ ბაზარზე მოქმედებს 62 აკრედიტირებული უნივერსიტეტი, მოქმედი სტუდენტების საერთო რაოდენობა - 157 885. ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი - ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი შეადგენს 596,24 ერთეულს, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ  ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი იზრდება 660.4 ერთეულამდე. კონცენტრაციის ინდექსის ცვლილება (ΔHHI) შეადგენს 64.1 ერთეულს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სააგენტოს შეფასებით, განხორციელებული კონცენტრაცია არ ახდენს არსებით გავლენას შესაბამის ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.


 
დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ კახა შენგელიას და შპს „შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ საქმე
2024-03-07

სააგენტომ ფ/პ კახა შენგელიას მიერ შპს „შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ 49%-იანი წილის შეძენით გზით განხორციელებული კონცენტრაცია დასაშვებად ცნო. კონცენტრაცია განხორციელდა უმაღლესი განათლების მიწოდებასთან დაკავშირებული საქმიანობის ბაზარზე. განსახილველ ბაზარზე მოქმედებს 62 აკრედიტირებული უნივერსიტეტი, მოქმედი სტუდენტების საერთო რაოდენობა - 157 885. ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი - ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი შეადგენს 596,24 ერთეულს, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ  ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი იზრდება 660.4 ერთეულამდე. კონცენტრაციის ინდექსის ცვლილება (ΔHHI) შეადგენს 64.1 ერთეულს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სააგენტოს შეფასებით, განხორციელებული კონცენტრაცია არ ახდენს არსებით გავლენას შესაბამის ბაზარზე და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.


 
დოკუმენტის ნახვა
სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ და სს „არდი დაზღვევის“ საქმე
2024-02-13

სააგენტომ დასაშვებად ცნო სს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ მიერ სს „არდი დაზღვევის“ სადაზღვევო პორტფელის 100%-იანი წილის შეძენის გზით განსახორციელებელი კონცენტრაცია. სააგენტოს შეფასებით, კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად, მონაწილე მხარეების და მათთან დაკავშირებული კომპანიების ერთობლივი საბაზრო წილი სამედიცინო დაზღვევის ბაზარზე იზრდება 35.6%-მდე, ხოლო ავტოდაზღვევის ბაზარზე 28.1% - მდე. ორივე შემთხვევაში ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსი ზომიერად კონცენტრირებული ბაზრის საზღვრებში რჩება. საბაზრო წილის გათვალისწინებით, სააგენტომ სხვადასხვა პარამეტრების, მათ შორის ბაზრის სტრუქტურის გათვალისწინებით, დამატებით შეაფასა სამედიცინო დაზღვევის ბაზარი და შედეგად დაადგინა, რომ განსახორციელებელი კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას  და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ იოსებ თათარაშვილისა და შპს „შარმ ტრეიდინგის“ საქმე
2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ იოსებ თათარაშვილისა და შპს „შარმ ტრეიდინგის“ მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით განხორციელებული კონცენტრაცია დასაშვებად ცნო. კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შეფასების მიზნით, სააგენტომ შეაფასა შესაბამისი ბაზრის როგორც იმპორტის, ასევე საბითუმო და საცალო მიწოდების დონე. სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დადგინდა, რომ შესაბამისი ბაზარი დაბალკონცენტრირებულია და განხორციელებული კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს კონცენტრაციის ინდექსის არსებით ცვლილებას.


 
დოკუმენტის ნახვა
შპს „მნკორპის“ და შპს „ლექსველის“ საქმე
2023-12-05

სააგენტომ დასაშვებად ცნო შპს „მნკორპს“ და შპს „ლექსველს“ შორის განსახორციელებელი კონცენტრაცია. კერძოდ, შპს „მნკორპი“-ის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს ფეროშენადნობთა წარმოება, ხოლო შპს შპს „ლექსველი“ ეკონომიკური საქმიანობას ახორციელებს სამშნებლო-დეველოპერულ სექტორში. სააგენტოს მიერ განხორციელებული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბაზარზე 2022 წლის ბრუნვის მოცულობამ  შეადგენა 8 084 435 501 ლარი, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი - ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი HHI=63.96, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ შპს „მნკორპი“ კონცენტრაციის განხორციელებამდე არ მოქმედებს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის შესაბამის ბაზარზე, კონცენტრაციის განხორცილების შედეგად ადგილი არ ექნება კონცენტრაციის - HHI ინდექსის ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
შპს „რეპსოლის“ და შპს „იბერკომპანის“ საქმე
2023-12-05

სააგენტომ დასაშვებად ცნო კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინება შპს „რეპსოლის“ მიერ შპს „იბერკომპანის“ საკუთრებაში არსებულ 4 ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელი კონცენტრაციის შესახებ. კონცენტრაცია ეხება საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) საცალო სარეალიზაციო ბაზარს. ეროვნულ დონეზე საცალო ბაზრის მოცულობამ 2022 წელს შეადგინა 1 311 160 ათასი ლიტრი, საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 487, საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1250, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი HHI=949.7, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსია HHI=950.30, ინდექსის ცვლილება ΔHHI=0.56. შესაბამისად, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად შესაბამის ბაზარზე ადგილი არ აქვს კონცენტრაციის ინდექსის არსებით ცვლილებას.

დოკუმენტის ნახვა
„ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ და შპს „მედკაპიტალის“ საქმე
2023-09-01

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების სექტორში დაგეგმილ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხება - შპს „ჯი ემ ეს სი საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის“ მიერ შპს „მედკაპიტალში“ შპს „პსპ ფარმას“ 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტოს მიერ მიღებული და დამუშავებული მასალის მიხედვით დადგინდა, რომ აღნიშნული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„დიპლომატ ჯორჯიას“ და „კანტის“ საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სწრაფი მოხმარების პროდუქტების (“FMCG”) სექტორში „დიპლომატ ჯორჯიასა“ და  “კანტის“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „დიპლომატ ჯორჯიას“ მიერ შპს „კანტის“ 75%-იანი წილის შეძენას. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა საკვები და სასმელი პროდუქტების იმპორტისა და საბითუმო ვაჭრობის, ასევე, სადისტრიბუციო მომსახურების ბაზარზე. სააგენტომ დაადგინა, რომ განხორციელებული კონცენტრაცია, კონკურენციის კანონმდებლობის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა