საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
თავმჯდომარე თავმჯდომარის მოადგილე კომუნიკაციების დეპარტამენტი ანტიდემპინგური ღონისძიების დეპარტამენტი წარმომადგენელი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატი სტრატეგიული ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტი ეკონომიკური კონკურენციის დეპარტამენტი იურიდიული დეპარტამენტი ადმინისტრაციული და ფინანსური დეპარტამენტი მოხმარებლის უფლების დაცვის დეპარტამენტი აუდიტორი სასწავლო კვლევითი ცენტრი