საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

განცხადების ფორმა მომხმარებლის უფლებების დაცვის თაობაზე

ქვემოთ მოცემული ონლაინ ფორმა შეგიძლიათ შეავსოთ მხოლოდ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის არსებობის შემთხვევაში

ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ მითითებული დოკუმენტი, შეავსოთ და ხელმოწერილი გამოგზავნოთ ელ. ფოსტაზე consumer@gnca.gov.ge ან მოიტანოთ სააგენტოს ოფისში

1. ინფორმაცია განაცხადის შემომტან პირზე

განმცხადებელი

განმცხადებლის წარმომადგენელი

მოვაჭრე

2.საქმის გარემოებების დეტალური აღწერა

დეტალური ინფორმაცია კანონის სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით, შესაბამისი ფაქტების, გარემოებების ან/და მტკიცებულებების მითითებით; ასევე, ინფორმაცია სავარაუდო დარღვევის ჯგუფურ ხასიათზე

3. მტკიცებულებები

1. მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს (დანართი N )

4. ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის მოთხოვნა

(გთხოვთ, დაასახელოთ, კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციის ცნობა გსურთ კომერციულ საიდუმლოებად - შესაბამისი მითითებით):

5. განცხადებაზე თანდართული საბუთების ნუსხა

დასახელება: