საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

1.1

1 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5

განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში
1.6

განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში

2.1

2 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.5

ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.6

ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
2024 წლის პირველი კვარტალი 2024-04-29 2023 წლის IV კვარტალი 2024-01-22 2023 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2023-10-13 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2023-07-28 2022 წლის მე-4 კვარტალი 2023-01-02 2022 წლის მე-3 კვარტალი 2022-10-07 2022 წლის მე-2 კვარტალი 2022-08-02 2022 წლის პირველი კვარტალი 2022-05-02 2020 წლის საჯარო - 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2021-04-06 საჯარო ინფორმაციის 3 თვიანი სტატისტიკა (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 საჯარო ინფორმაციის 6 თვიანი სტატისტიკა 2020-07-31 სრული 2019 წლის ინფორმაცი - 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 ზოგადი სტატისტიკა - პირველი კვარტალი (2019 წლის პირველი იანვარი - 31 მარტი) 2019-04-30 ზოგადი სტატისტიკა 2018 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 2019-01-31 ზოგადი სტატისტიკა (2018 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2018-10-31 ზოგადი სტატისტიკა 2018 წლის 1 აპრილიდან 2018 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2018-07-27 ზოგადი სტატისტიკა - პირველი კვარტალი (2018 წლის პირველი იანვარი - 31 მარტი) 2018-04-30 ზოგადი სტატისტიკა 2017 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით 2018-01-31 ზოგადი სტატისტიკა (2017 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2017-10-31 ზოგადი სტატისტიკა 2017 წლის 1 აპრილიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2017-07-31 ზოგადი სტატისტიკა - პირველი კვარტალი (2017 წლის პირველი იანვარი - 31 მარტი) 2017-04-28 ზოგადი სტატისტიკა 2016 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 2017-01-31 ზოგადი სტატისტიკა (2016 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2016-10-27 ზოგადი სტატისტიკა 2016 წლის პირველი აპრილიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2016-07-29 ზოგადი სტატისტიკა 2016 წლის პირველი 6 თვე 2016-07-29 ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის პირველი ოქტომბრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 2016-01-29 ზოგადი სტატისტიკა (2015 წლის პირველი ივლისი - 30 სექტემბერი) 2015-10-23 ზოგადი სტატისტიკა 2015 წლის 1 აპრილიდან 2015 წლის 30 ივნისის ჩათვლით 2015-07-31

3.1

3 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2023 წლის 23 იანვარს გამოცხადებული კონკურსი 2024-04-10 2023 წლის ნოემბერ-დეკემბერში გამოცხადებული კონკურსები 2024-01-22 2023 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში გამოცხადებული კონკურსები 2023-10-13 2023 წლის მაისში გამოცხადებული კონკურსი 2023-07-18 2023 წლის 31 იანვარს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2023-04-28 2022 წლის 27 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსი 2023-01-31 2022 წლის 20 ივნისს გამოცხადებული კონკურსი 2022-08-02 2022 წლის 15 თებერვალს გამოცხადებული კონკურსის შედეგი 2022-05-02 2021 წლის ივლისში გამოცხადებული კონკურისის შედეგები 2021-10-29 კონკურსები 2021 წელი 2021-05-19 2020 წლის 17 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსის შედეგი 2020-10-30 2020 წლის აპრილში გამოცხადებული კონკურსის შედეგი 2020-06-18 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2020-01-10 2019 წლის აპრილსა და ივლისში გამოცხებული კონკურსების შედეგები 2019-07-31 2018 წელს სააგენტოში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (მარტი-ივლისი) 2018-10-31 2018 წელს სააგენტოში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2018-04-30 კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული კონკურსები 2018-01-31 2017 წლის 4 აგვისტოს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2017-10-31 2017 წლის 14 ივნისს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2017-07-31 2017 წლის 13 თებერვალს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2017-04-28 2016 წლის 15 სექტემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2016-10-18 2016 წლის 15 ივნისს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2016-07-28 2015 წლის 29 დეკემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2016-01-29 2015 წლის 19 ნოემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2015-12-09 2015 წლის 19 და 27 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსები 2015-11-18 2015 წლის 3 ივლისს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2015-08-06 2015 წლის 20 მაისს გამოცხადებული კონკურსი 2015-07-02 სსიპ კონკურენციის სააგენტოს მიერ 2015 წლის 11 მარტს გამოცხადებული კონკურსის შედეგები 2015-04-01 სსიპ კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული კონკურსები 2015-02-23
3.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3

ქვეყნდება კვარტალურად
სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში (2024 წლის პირველი კვარტალი) 2024-04-10 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა კატეგორიები (2024 წლის პირველი კვარტალი) 2024-04-10 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა კატეგორიები (2023 წლის მე-4 კვარტალი) 2024-01-22 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში (2023 წლის მე-4 კვარტალი) 2024-01-22 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა კატეგორიები (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია გენდერულ ჭრილში (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა კატეგორიები (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2023 წლის პირველი კვარტალი) 2023-04-28 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2023 წლის პირველი კვარტალი) 2023-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2022-10-06 დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2022-08-02 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2022 წლის პირველი კვარტალი) 2022-05-02 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2022 წლის პირველი კვარტალი) 2022-05-02 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2021 წლის მეოთხე კვარტალი) 2022-01-31 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2021 წლის მეოთხე კვარტალი) 2022-01-31 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2021 წლის მესამე კვარტალი) 2021-10-29 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2021 წლის მესამე კვარტალი)) 2021-10-29 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2021 წლის პირველი კვარტალი)) 2021-05-19 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით (2021 წლის პირველი კვარტალი) 2021-05-19 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2020-10-30 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2020-07-30 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2020-06-18 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2020-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2019-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2019-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2019-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2018-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2018-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2018-07-27 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2018-07-27 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2018-04-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2018-04-30 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით) 2018-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2017-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2017-10-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2017-07-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2017-07-31 საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2017-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2017-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2017-01-31 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2017-01-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2016-10-26 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2016-10-26 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2016-07-28 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2016-07-28 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით) 2016-04-28 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) 2016-01-29 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2016-01-29 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2015-10-23 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2015-10-23 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში (2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2015-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2015-07-31 დასაქმებულთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 სსიპ კონკურენციის სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით 2015-02-23 სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015-02-23

4.1

4 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
4.2

ქვეყნდება ყოველკვარტალურად
სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2024 წლის პირველი კვარტალი 2024-04-29 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის მე-4 კვარტალი 2024-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის მე-3 კვარტალი 2023-10-23 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის მე-2 კვარტალი 2023-07-18 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2023-04-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მე-4 კვარტალი 2023-01-02 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-07 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2022-05-02 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მე-4 კვარტალი 2022-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-11-10 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2021-05-19 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის სრულად 2021-04-06 2020 წლის III კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მე-4 კვარტალი 2020-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-09-24 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (IV კვარტალი) 2019-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2018-10-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2018-07-27 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2018-04-30 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2017-10-31 ააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2017-07-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2017-04-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2017-01-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2016-10-26 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2016-07-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 ხელშეკრულებების რეესტრი 2015 წელი 2016-03-28 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2016-01-29 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2015-10-23 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2015-07-31 სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 2015-02-27

5.1

5 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

ქვეყნდება კვარტალურად
სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2024 წლის პირველი კვარტალი) 2024-04-10 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2023 წლის მე-4 კვარტალი) 2024-01-22 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2023 წლის მეორე კვარტალი 2023-07-18 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2023 წლის პირველი კვარტალი 2023-04-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2023-01-10 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2022-05-04 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2022-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2021-05-19 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტალი 2021-04-06 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2020-10-30 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-22 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-22 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2019-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2018-10-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2018-07-27 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2017-10-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) 2017-07-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2017-04-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2017 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 2017-01-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2016-10-26 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით 2016-07-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2016-03-28 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2015-10-23 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) 2015-07-31 სააგენტოს მიერ დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30
5.2

ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით (2024 წლის პირველი კვარტალი) 2024-04-10 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2024-03-19 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით (2023 წლის მე-4 კვარტალი) 2024-01-22 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2023-01-02 ინფორმაცია სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ - 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2022-08-02 ინფორმაცია სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2022-05-04 ინფორმაცია სააგენტოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2022-03-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2022-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ - 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 ინფორმაცია სააგენტოს 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2021-05-19 ინფორმაცია სააგენტოს 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2021-04-06 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2020-07-30 ინფორმაცია სააგენტოს 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2020-06-18 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2020-01-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2019-07-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2019-04-30 ინფორმაცია სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეოთხე კვარტალი) 2019-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეოთხე კვარტალი) 2019-01-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2018-10-31 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2018-07-27 ინფორმაცია სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეოთხე კვარტალი) 2018-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2017 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2017-10-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით) 2017-07-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2017-04-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (12 თვე) 2017-01-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2016-10-26 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (მეორე კვარტალი) 2016-07-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (პირველი კვარტალი) 2016-04-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2016-03-28 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2015-11-02 ინფორმაცია სააგენტოს 2015 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2015-07-31 ინფორმაცია სააგენტოს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (ნაზარდი ჯამით) 2015-03-24
5.3

ქვეყნდება კვარტალურად
ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (2024 წლის პირველი კვარტალი) 2024-04-10 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის მე-4 კვარტალი 2024-01-22 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის მე-3 კვარტალი 2023-10-13 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის მეორე კვარტალი 2023-07-18 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2023 წლის პირველი კვარტალი 2023-04-28 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2023-01-02 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2022-05-04 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2022-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2021-05-19 2020 წელი 2021-04-06 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2020-10-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2020-06-18 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2020-01-31 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობების შესახებ 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2019-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2018-10-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) 2018-07-27 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით 2017-10-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6 თვე) 2017-07-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2017 წლის პირველი აპრილის მდგომარეობით 2017-04-28 ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაცემული თანამდებობრივი სარგოების, პრემიებისა და დანამატების შესახებ 2017-01-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2016-10-26 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით 2016-07-28 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაცემული თანამდებობრივი სარგოების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2015-10-23 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6 თვე) 2015-07-31 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაცემული თანამდებობრივი სარგოების შესახებ 2015-03-24
5.4

ქვეყნდება კვარტალურად
სამივლინებო ხარჯები - (2024 წლის პირველი კვარტალი) 2024-04-10 სამივლინებო ხარჯები - (2023 წლის მე-4 კვარტალი) 2024-01-22 სამივლინებო ხარჯები - (2023 წლის მე-3 კვარტალი) 2023-10-13 სამივლინებო ხარჯები (2023 წლის მე-2 კვარტალი) 2023-07-18 სამივლინებო ხარჯები 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2023-01-02 სამივლინებო ხარჯები 2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2022-10-06 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2022-08-02 სამივლინებო ხარჯები 2022 წლის პირველი კვარტალი 2022-05-04 სამივლინებო ხარჯები 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2022-01-31 სამივლინებო ხარჯები 2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 2021-10-29 სამივლინებო ხარჯები 2021 წლის პირველი კვარტალი 2021-05-19 2020 წელი 2021-04-06 2020 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2020-10-30 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2020-07-30 სამივლინებო ხარჯები 2020 წლის პირველი კვარტალი 2020-06-18 სამივლინებო ხარჯები 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - მეოთხე კვარტალი 2020-01-31 2019 წლის მესამე კვარტალი (30 სექტემბრის მდგომარეობით) 2019-10-30 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 2019-07-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2019-04-30 ინფორმაცია 2018 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2019-01-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2018-10-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (6თვე) 2018-07-27 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018-01-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის პირველი ოქტომბრის მდგომარეობით 2017-10-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6თვე) 2017-07-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017 წლის პირველი აპრილის მდგომარეობით 2017-04-28 ინფორმაცია 2016 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2017-01-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2016-10-26 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6თვე) 2016-07-28 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2016-04-28 ინფორმაცია 2015 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) 2015-10-23 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (6თვე) 2015-07-31 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 2015-04-30 ინფორმაცია 2014 წლის სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015-03-24
5.5

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2023 წელი) 2024-03-19 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2022 წელი) 2023-03-28 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2021 წელი) 2022-03-31 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2020 წელი) 2021-04-06 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2019 წელი) 2020-02-10 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2018 წელი) 2019-04-04 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2017 წელი) 2018-03-31 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2016 წელი) 2017-03-02 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2015 წელი) 2016-03-28 ინფორმაცია სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების შესახებ (2014 წელი) 2015-03-24
5.6

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია 2023 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2024-03-19 ინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2023-03-28 ინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2022-03-31 ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2021-04-06 ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2020-06-18 ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2019-04-04 ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2018-03-31 ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2017-03-02 ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაწეული საწვავის ხარჯების შესახებ 2015-03-24
5.7

ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინფორმაცია 2023 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2024-03-19 ინფორმაცია 2022 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2023-03-28 ინფორმაცია 2021 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2022-03-31 ინფორმაცია 2020 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2021-04-06 ინფორმაცია 2019 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2020-06-18 ინფორმაცია 2018 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2019-04-04 ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2018-03-31 ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2017-03-02 ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2016-03-28 ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯების შესახებ 2015-03-24
5.9

ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10

ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.13

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიად 10 დღეში

6.1

6 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიად 10 დღეში
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 2024-01-25 დემპინგის შესწავლის პროცედურა 2024-01-24 საქმის შესწავლის წესი 2024-01-24 საქმის მოკვლევის წესი და პროცედურა 2024-01-24 ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებები 2024-01-24 თანამშრომლობის პროგრამის პირზე გავრცელებისა და პირის „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის დარღვევისთვის ჯარიმის დაკისრებისგან სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლების გამოყენების წესი 2024-01-24 კონცენტრაციის თაობაზე შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესი 2024-01-24 ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობისა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის #529 დადგენილება 2024-01-24 ელექტრონული კომერციის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქმის შესწავლის წესი და პროცედურა 2024-01-24 საჩივრის ფორმა, მისი წარდგენის წესი და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურები და ვადები 2024-01-24 კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 სექტემბრის #526 დადგენილება 2020-11-06

7.1

7 ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში