საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

სააგენტოს დასკვნა

სომხეთიდან იმპორტირებული ფილტრიანი სიგარეტების სავარაუდო დემპინგური ფასის შესახებ გადაწყვეტილება

სომხეთიდან იმპორტირებული ფილტრიანი სიგარეტების სავარაუდო დემპინგური ფასის შესახებ მიმდინარე შესწავლა საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ადგილობრივი ინდუსტრიის მიერ განცხადების გახმობის შემდეგ შეწყვიტა, რაც განმცხადებლის მითითებით, მის მიერ დასმულ პრობლემურ საკითხებთან მიმართებით ბაზარზე სწრაფი პროგრესით და კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესებით მყარდება. სააგენტომ ინფორმაცია დაამუშავა როგორც ადგილობრივი, ასევე ექსპორტიორი ქვეყნის წყაროებზე დაყრდნობით. შესწავლის მიმდინარეობის ეტაპზევე გამოიკვეთა დაინტერესებულ მხარეთა მაღალი ხარისხის ჩართულობა და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული პროცესი. შესწავლის დაწყებას საფუძვლად დაედო სს თბილისის თამბაქოს 2023 წლის 15 მაისის განცხადების დასაშვებობის შემოწმებასთან დაკავშირებული კვლევის ანგარიში.

დოკუმენტის ნახვა