საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70

    საჯარო ორგანიზაციები

    თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან
    საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი
    საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
    საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
    საქართველოს მთავრობა
    საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
    საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
    საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
    საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
    საქართველოს ეროვნული ბანკი
    საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
    საქართველოს პარლამენტი
    საქართველოს პრეზიდენტი
    შემოსავლების სამსახური
    სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
    თბილისის საქალაქო სასამართლო
    თბილისის სააპელაციო სასამართლო


    საერთაშორისო ორგანიზაციები

    ევროკავშირის ოფიციალური ვებგვერდი
    ევროკომისიის კონკურენციის გენერალური დირექტორატი
    კონკურენციის საერთაშორისო ქსელი
    ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია
    ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის რეგიონალური ორგანიზაცია ბუდაპეშტში
    სოფიის კონკურენციის ფორუმი
    მსოფლიო ბანკი
    გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების ორგანიზაცია