საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
„თეთრი კვადრატი ისანში“ და „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის საქმე
2023-08-22

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, დეველოპერულ ბაზარზე, „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის და „თეთრი კვადრატი ისანში“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. საკითხი ეხებოდა - შპს „თეთრი კვადრატი ისანის“ მიერ შპს „ანაგისგან“ შპს „ანაგი დეველოპმენტ 2“-ის 50%-იანი წილის შესყიდვას. სააგენტომ შეაფასა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის ბაზარი.  აღნიშნული ბაზრის მოცულობამ, 2022 წელს,   8 084 435 501 ლარი შეადგინა, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებელი ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი(HHI) 61.41-ია, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. კონცენტრაციის განხორციელების შედეგად HHI 64,14-ია, ხოლო ინდექსის ცვლილება ΔHHI მიხედვით 2,73. შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, დაგეგმილი კონცენტრაციის შედეგად, შესაბამის ბაზარზე, კონცენტრაციის ინდექსის არსებითად არ იცვლება და კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
ფიზიკურ პირ თემურ ბოლქვაძის და „ლეგომეტალის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ფ/პ თემურ ბოლქვაძეს მიერ შპს „ლეგომეტალის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ კონკურენტული გარემო შეაფასა ფერადი ლითონის ჯართით ექსპორტის ბაზარზე, რომლის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 271,7 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 46, ბაზრის ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1 474,77, რაც საშუალოდ კონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.   სააგენტოს პოზიციით, განხორციელებული კონცენტრაცია „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
„რონიკოს“ და „ართთაიმის“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „რონიკოს“ მიერ  შპს „ართთაიმის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს პოზიციით,  შპს „რონიკოს“ და შპს „ართთაიმს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია არ ცვლის შესაბამისი ბაზრის სასაქონლო სტრუქტურას, და გამომდინარე აქედან, კონცენტრაცია  კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია.

დოკუმენტის ნახვა
„სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ და „ფარმარეას“ საქმე
2023-05-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „სილქ როუდ ენჯინეარინგის“ მიერ  შპს „ფარმარეას“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ შეაფასა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და მარაგ-ნაწილების პროდუქციული ბაზარი. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით საბითუმო ვაჭრობის ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 169.3 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 134, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით იმპორტის  მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა 186,4 მლნ ლარს, მონაწილე სუბიექტების რაოდენობა - 1175, ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 463,14, რაც ასევე დაბალკონცენტრირებული ბაზრის მაჩვენებელია.

დოკუმენტის ნახვა
ფ/პ „ზაზა გოგოტიშვილის“ და „სი ემ სის“ საქმე
2022-11-21

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, ფ/პ „ზაზა გოგოტიშვილის“ და შპს „სი ემ სის“ მიერ ერთობლივი საწარმოს დაფუძნების გზით დაგეგმილ კონცენტრაციასთან დაკავშირებით თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია სამშენებლო მასალების იმპორტის/ექსპორტის, სამშენებლო და არქიტექტურული მომსახურების ბაზრებს ეხება. სააგენტოს შეფასებით, შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებულია. კონცენტრაციის მონაწილე მხარეების, ასევე მათი ურთიერთდამოკიდებული ეკონომიკური აგენტების საბაზრო წილის გათვალისწინებით, დაგეგმილ კონცენტრაციას ბაზარზე არსებითი გავლენა არ ექვს და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
"სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" საქმე II
2022-10-20

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ შპს „იბერია სერვისის“ საკუთრებაში არსებულ ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. სააგენტოს შეფასებით, ეროვნულ დონეზე საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 1 322 225 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 506; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1232; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 906; HHI; კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 913. ქ. ბათუმში საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 130 320 ათასი ლიტრი; მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 37; მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 77; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 1117; HHI კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 1140.

დოკუმენტის ნახვა
"სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" საქმე I
2022-08-24

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მიერ 23 ეკონომიკური აგენტის საკუთრებაში არსებულ 32 ავტოგასამართ სადგურზე კონტროლის მოპოვების გზით განსახორციელებელ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. კონცენტრაცია ეხება საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) საცალო სარეალიზაციო ბაზარს. სააგენტოს შეფასებით, საცალო ბაზრის მოცულობა 2021 წელს შეადგენდა - 1 322 225 ათასი ლიტრი; საცალო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა - 506; საცალო ბაზარზე მოქმედი ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა - 1232; ბაზრის კონცენტრაციის (HHI) ინდექსი - 868; HHI (ჰერფინდალ ჰირშმანის ინდექსი) კონცენტრაციის განხორციელების შემდეგ - 924. შესაბამისი ბაზრის საცალო დონე დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ინდექსი იზრდება 56 ერთეულით, რაც არ წარმოადგენს არსებით ცვლილებას. უმნიშვნელოა კონცენტრაციის ინდექსის მოსალოდნელი ცვლილება ბაზრის იმპორტის დონეზეც.

დოკუმენტის ნახვა
"ევროპის უნივერსიტეტის" და "ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის" საქმე
2022-08-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ევროპის უნივერსიტეტისა“ და ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის“ კონცენტრაციაზე თანხმობა გასცა. შპს „ევროპის უნივერსიტეტი“ მოქმედებს საგანმანათლებლო ბაზარზე, ხოლო ა(ა)იპ „ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი“ - სამედიცინო სერვისების მიწოდების ბაზარზე. სააგენტოს შეფასებით, კონცენტრაციის დონე დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ბაზარზე - HHI 1290 და სამედიცინო სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების ბაზარზე - HH 398. შესაბამისად, კონცენტრაცია არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
"ანაგის" და "ჯი თი სი თრეიდინგის" საქმე
2022-05-20

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ანაგის“ მიერ შპს „ჯი თი სი თრეიდინგის“ 50%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ დაადგინა, რომ შპს „ანაგს“ და შპს „ჯი თი სი თრეიდინგს“ შორის განხორციელებული კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან.

დოკუმენტის ნახვა
"ჯეო ჰოსპიტალსის" და "ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურის" საქმე
2022-04-15

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ  შპს „ჯეო ჰოსპიტალსის“ მიერ შპს „ამტელ ჰოსპიტალ პირველი კლინიკურზე“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა გასცა. სააგენტომ დაადგინა, რომ შესაბამისი ბაზარი/ბაზრები დაბალკონცენტრირებულია და კონცენტრაციის შედეგად ადგილი არ აქვს HHI ინდექსის არსებით ცვლილებას. დაგეგმილი კონცენტრაცია, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას და თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. 


 
დოკუმენტის ნახვა