საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

ლევან კალანდაძე

თავმჯდომარის მოადგილე

lkalandadze@gcca.gov.ge

განათლება

 

1991 - 1995წწ.თბილისის საფინანსო - ეკონომიკური აკადემია, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა საბანკო საქმე

 

 

სამუშაო გამოცდილება


2020 წლის 3 იანვრიდან - დღემდე საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე;
2018 - 2019 წწ. - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე;
2013 - 2018 წწ. - ააიპ საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა, თავმჯდომარე;
2017 - 2018 წწ. - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეკონომიკური ანალიტიკოსი;
2014 - 2017 წწ. - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU), ლექტორი;
2015 - 2016 წწ. - ტელეკომპანია GDS, ეკონომიკური ანალიტიკოსი;
2010 - 2012 წწ. - საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია, აღმასრულებელი დირექტორი;
2008 - 2009 წწ. - საერთაშორისო ორგანიზაცია Mercy Corps, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი;
2004 - 2008 წწ. - საკონსულტაციო კომპანია UGBC, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი;
2003 - 2004 წწ. - საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახური, თბილისის ბიუროს უფროსის მოადგილე;
2000 - 2003 წწ. - საქართველოს საგადასახადო დეპარტამენტი, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე;
1997 - 2000 წწ. - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, უფროსის პირველი მოადგილე;
1996 - 1997 წწ. - საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, სახელმწიფო მრჩეველი.

 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრენინგები


2019 წ. - სისტემური საინვესტიციო მექანიზმის შესაძლებლობების (SIRM) განვითარება, World Bank, IFC, საქართველო;
2018 წ. - ბიზნეს მედიაცია, IHK, გერმანიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, საქართველო;
2009 წ. - კონფლიქტების მართვა, ICCN, საქართველო;
2002 წ. - საგადასახადო სისტემები და მოდელები, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი და აშშ ხაზინის დეპარტამენტი, აშშ;
2000 წ. - ფუნქციონალური მართვა, USAID და აშშ ხაზინის დეპარტამენტი, საქართველო;
2000 წ. - შავი ზღვის რეგიონალური სადაზღვევო ბაზრების განვითარება, TIKA და თურქეთის სადაზღვევო ასოციაცია, თურქეთი;
1999 წ. - ევროკავშირის სადაზღვევო ბაზრების სახელმწიფო რეგულირება, AXA Re და საფრანგეთის სადაზღვევო ასოციაცია;
1989 წ. - სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება, GDV და გერმანიის სადაზღვევო ასოციაცია, გერმანია;
1999 წ. - ევროკავშირის სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირება, პოლინეთის დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, პოლონეთი.

 

 

მონაწილეობა პროექტებში


2011 წ. - პოლიტიკური პარტიების დახმარების პროგრამა (PPA), ეკონომიკური კონსულტანტი, NIMD, ნიდერლანდების მთავრობა.
2010 წ. - საჯარო სოციალური ფინანსები, პროექტის ექსპერტი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტი, SIDA და ევრაზიის ფონდი.
2008 - 2009 წწ. - ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროგრამა, ბიზნესის განვითარების კონსულტანტი, Mercy Corps, USAID და EC.

 

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 

უკან დაბრუნება