საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

ეროვნული

საქართველოს მთავრობის მიერ ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესის თაობაზე

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების მიზნით შესწავლის განხორციელების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ

წინასწარი ანტიდემპინგური ღონისძიებისა და სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფის ადმინისტრირების წესის შესახებ

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი

საქმის შესწავლის წესი და პროცედურა - მომხმარებლის უფლებების დაცვის კანონის შესაბამისად

ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა და სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესი

საქართველოს კანონი ელექტრონული კომერციის შესახებ

ელექტრონული კომერციის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქმის შესწავლის წესი და პროცედურა

ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონი