საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

გზამკვლევი

"კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლზე სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმოხილვა

კონკურენციის საქმეების განხილვისას პროცედურული სამართლიანობის შესახებ

საერთო სასამართლოების განმარტებები სააგენტოს კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებებზე

შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრის სახელმძღვანელო მითითებები

სახელმძღვანელო მითითებები ჰორიზონტალური კონცენტრაციის შეფასების თაობაზე

დომინანტური მდგომარეობისა და საბაზრო ძალაუფლების განსაზღვრის სახელმძღვანელო მითითებები

სახელმძღვანელო მითითებები არაჰორიზონტალური კონცენტრაციის შეფასების თაობაზე

სახელმძღვანელო მითითებები კონცენტრაციების კონტროლთან დაკავშირებით

სტრუქტურული და ქცევითი ხასიათის ღონისძიებები კონცენტრაციების კონტროლის პროცესში