საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
მოკვლევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები
დაუშვებლობის გადაწყვეტილებები
მოკვლევის შეწყვეტა
პირობითი ვალდებულებები
განუხილველად დატოვება
წყალტუბოს ბალნეოლოგიური კურორტის საქმე
2015-03-04

სს „ჯანმრთელობამ“ კონკურენციის სააგენტოში წარმოადგინა განცხადება სს „ბალნეოსერვისის“ მიერ დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტზე, რაც, განმცხადებლის პოზიციით, გამოიხატებოდა კონკურენტი კომპანიისთვის წყლის გადაცემაზე უარის თქმაში. მოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა წყალტუბოს თერმულ-მინერალური წყლების ბაზარზე სს „ბალნეოსერვისის“ მხრიდან დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტი.

დოკუმენტის ნახვა