საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
მოკვლევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები
დაუშვებლობის გადაწყვეტილებები
მოკვლევის შეწყვეტა
პირობითი ვალდებულებები
განუხილველად დატოვება
,,თბილისის თამბაქოს” საქმე
2023-09-19

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ, სს ,,თბილისის თამბაქოს“ საჩივრის საფუძველზე წარმოებული მოკვლევა შეწყვიტა, რომელიც ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტების სფეროში მოქმედი კომპანიების მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 და მე-7 მუხლების შესაძლო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. კერძოდ, მომჩივანმა 2023 წლის 16 სექტემბერს სააგენტოსთვის წარმოდგენილი წერილობითი განცხადების საფუძველზე უარი განაცხადა საჩივარზე. აღნიშნულ განცხადებაში მითითებულია, რომ საქმის მოკვლევის დაწყებიდან დღემდე, მომჩივანის დაკვირვებით ბაზარზე ყალიბდება მოცემულობა, რომელიც იძლევა ჯანსაღი კონკურენციის შესაძლებლობას, რაც სააგენტოს მიერ მოკვლევის დაწყების შედეგს წარმოადგენს. 

დოკუმენტის ნახვა