საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
დარღვევის დადასტურება
დარღვევის უარყოფა
პირობითი ხელშეკრულება
ჯარიმის დაკისრება

შპს „ჰეფი სითის“საქმე

2024-07-10

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 10 ივლისს   მოვაჭრე შპს  „ჰეფი სითის“ (ს/ნ 405497920) მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა.

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად, მოვაჭრე ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიის სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება და მომხმარებლების სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღდგენა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად, მოვაჭრეს განესაზღვრა 1 თვის ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ამბოლის“ საქმე

2024-07-04

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 3 ივლისს, მოვაჭრე შპს „ამბოლის“ მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე  საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად მოვაჭრეს განესაზღვრა 1  თვის ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „მარსიანელის“ საქმე

2024-07-04

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 4 ივლისს, მოვაჭრე შპს „მარსიანელის“ მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე  საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად მოვაჭრეს განესაზღვრა 1  თვის ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ართთაიმის“ საქმე

2024-07-03

2024 წლის 1 ივლისს,  საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, შპს „ართთაიმის“ მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე  საქმის შესწავლა პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმებით დაასრულა.   

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად, მოვაჭრე ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიის სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება და მომხმარებლების სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღდგენა. 

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად, მოვაჭრეს 2 (ორი) თვის ვადა განესაზღვრა.

დოკუმენტის ნახვა

ი/მ დარეჯან პირველის საქმე

2024-06-25

2024 წლის 21 ივნისს, საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ დაასრულა საქმის შესწავლა ი/მ დარეჯან პირველის (პ/ნ 62007004259) მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე.

საქმის შესწავლის ფარგლებში სააგენტომ განიხილა მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული პირობითი ვალდებულებები და მიიჩნია, რომ ი/მ დარეჯან პირველის (პ/ნ 62007004259)  მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შედეგად კანონის სავარაუდო დარღვევის რისკი აღარ იარსებებს.

მოვაჭრემ აიღო ვალდებულება - საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალოს და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინოს, რომელთაც, სავარაუდოდ, წარსულში მისი სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. შესაბამისად, სააგენტომ მოვაჭრესთან შეთანხმება გააფორმა პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ და საქმის შესწავლა კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტის შეფასების გარეშე დაასრულა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ვორლდ ვაიდ ვებ ინტელიჯენსის“ საქმე

2024-06-25

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 25 ივნისს მოვაჭრე პს „ვორლდ ვაიდ ვებ ინტელიჯენსის“ (ს/ნ404920190) მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა.

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად, მოვაჭრე ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიის სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება და მომხმარებლების სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღდგენა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად, მოვაჭრეს განესაზღვრა 1 თვის ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „აუთლეტის“ საქმე

2024-06-19

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 18 ივნისის N 04/534 ბრძანებით მოვაჭრის შპს „აუთლეტის“ მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა.

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად, მოვაჭრე ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიის სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება და მომხმარებლების სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღდგენა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად, მოვაჭრეს განესაზღვრა 1 თვის ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ელსივაიკიკი გეს“ საქმე

2024-06-18

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 17 ივნისის N04/526 ბრძანებით, მოვაჭრე - შპს „ელსივაიკიკი გეს“ (ს/ნ 404916114)  მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე  საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა. 

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად, მოვაჭრე ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიის სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება და მომხმარებლების სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღდგენა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად, მოვაჭრეს განესაზღვრა 1 (თვის) ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ფარმაკოჯის“ საქმე

2024-06-17

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის ბდაცვის სააგენტომ, 2024 წლის 29 მარტს, მოვაჭრე შპს „ფარმაკოჯის“ მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე  საქმის შესწავლა, პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ შეთანხმების გაფორმებით დაასრულა.

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად, კანონის სავარაუდო დარღვევის აღმოსაფხვრელად, მოვაჭრე ვალდებულია უზრუნველყოს კომპანიის სავაჭრო პოლიტიკის გამოსწორება და მომხმარებლების სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღდგენა.

ხელშეკრულების თანახმად, სავაჭრო პოლიტიკის გამოსასწორებლად და მომხმარებელთა სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების აღსადგენად, მოვაჭრეს განესაზღვრა 2 (ორი) თვის ვადა.

დოკუმენტის ნახვა

ფ/პ თეკლა გაბადაძის საქმე

2024-06-17

2024 წლის 12 ივნისს, საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ დაასრულა საქმის შესწავლა ფ/პ თეკლა გაბადაძის  (პ/ნ 60001143218) მხრიდან „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე.

საქმის შესწავლის ფარგლებში სააგენტომ განიხილა მოვაჭრის მიერ შეთავაზებული პირობითი ვალდებულებები და მიიჩნია, რომ ფ/პ თეკლა გაბადაძის (პ/ნ 60001143218) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შედეგად კანონის სავარაუდო დარღვევის რისკი აღარ იარსებებს.

მოვაჭრემ აიღო ვალდებულება - საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალოს და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინოს, რომელთაც, სავარაუდოდ, წარსულში მისი სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. შესაბამისად, სააგენტომ მოვაჭრესთან შეთანხმება გააფორმა პირობითი ვალდებულებების აღების შესახებ და საქმის შესწავლა კანონის სავარაუდო დარღვევის ფაქტის შეფასების გარეშე დაასრულა.

დოკუმენტის ნახვა