საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 598 05 44 22 ცხელი ხაზი 598 05 44 22 ცხელი ხაზი 598 05 44 22

კონკურენციის სააგენტომ ეკონომიკური აგენტებისათვის მორიგი გზამკვლევი დოკუმენტი დაამტკიცა

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის, ნოდარ ხადურის 2018 წლის 11 დეკემბრის ბრძანებით, დამტკიცდა სარეკომენდაციო ხასიათის გზამკვლევი დოკუმენტი, სახელწოდებით: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის რიგი დებულებების განმარტება ევროკავშირის აღმასრულებელი და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე.“ დოკუმენტში განხილულია კონკურენციის საწინააღმდეგო ქმედებების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება - დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. გზამკვლევი მოიცავს ევროკომისიისა და ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს კონკრეტულ საქმეებს დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შემდეგ სახეებთან მიმართებაში: მტაცებლური ფასები, ფასდათმობები, ფასისმიერი დისკრიმინაცია (ფასის შერჩევითი შემცირება), მარჟის შეზღუდვა, მიბმა, მიწოდებაზე/დაშვებაზე უარი. გზამკვლევი მიზნად ისახავს ეკონომიკური აგენტების, იურისტებისა და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის, მარტივად აღქმადი ფორმით, დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების კონკრეტული მაგალითების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და კონკურენციის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას.

11.12.2018
უკან დაბრუნება