საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა კანონპროექტი „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განიხილა. ცვლილების პროექტი ემსახურება მთელი რიგი პრაქტიკული და სამართლებრივი ხარვეზების აღმოფხვრას და კანონის აღსრულების მექანიზმების გაუმჯობესებას. კანონპროექტი სააგენტოს რეფორმირებას და კონკურენტული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს. საკითხის განხილვაში მონაწილეობდნენ კონკურენციის სააგენტოს და ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები.

[იხ. ვრცლად](http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/dargobrivi-ekonomikisa-da-ekonomikuri-politikis-komiteti/axali-ambebi-dargobrivi/dargobrivi-ekonomikisa-da-ekonomikuri-politikis-komitetis-sxdoma-01-07-2020.page?fbclid=IwAR1AltG1rygG8tbQIYaM3yLVi860CRPOp6JAg0Ek6kUpgk2Usl4qFpfC73s)
01.07.2020
უკან დაბრუნება