საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20 ცხელი ხაზი 15 20
დარღვევის დადასტურება
დარღვევის უარყოფა
პირობითი ხელშეკრულება
ჯარიმის დაკისრება

სს „თითიელ აშშ ჯგუფის“ საქმე

2024-06-10

კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ სს „თითიელ აშშ ჯგუფის“ (ს/ნ 205243048) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა უმოქმედობით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი უსამართლო კომერციული საქმიანობის ფაქტი.  

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრეს დაევალა, რომ 1 თვის ვადაში, მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს. 

დოკუმენტის ნახვა

ნიკა ფუთურიძის საქმე

2024-06-03

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ფ/პ ნიკა ფუთურიძის (პ/ნ 01401110527) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

ი/მ იზაბელა ბედოიძის საქმე

2024-05-27

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ი/მ იზაბელა ბედოიძის (პ/ნ 01008018986) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების, დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების, ასევე, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი საქონლის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის ფაქტი დადასტურდა.

შესაბამისად, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

 
დოკუმენტის ნახვა

შპს „სამის“ (Facebook გვერდი - სამი • Three) საქმე

2024-05-24

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „სამის“ (ს/ნ 404618614)  (Facebook გვერდი - სამი • Three). მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „მეკოს“ საქმე

2024-05-24

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „მეკოს“ (ს/ნ 402174614) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა მოვაჭრის სავაჭრო პოლიტიკაში უსამართლო სტანდარტული პირობების არსებობის და  მომსახურების არაჯეროვანი შესრულების ფაქტები.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრეს დაევალა, რომ 1 თვის ვადაში, მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

 
დოკუმენტის ნახვა

შპს „ვესტ გრუპის“ საქმე

2024-05-22

კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „ვესტ გრუპის“ (ს/ნ 405433847) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის სავაჭრო პოლიტიკაში უსამართლო სტანდარტული პირობების არსებობის, მომსახურების არაჯეროვანი შესრულების და უმოქმედობით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი უსამართლო კომერციული საქმიანობის ფაქტები.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრეს დაევალა, რომ 1 თვის ვადაში, მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

ფიზიკური პირის ნინიკო გოდიბაძის საქმე

2024-05-15

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ფიზიკური პირის ნინიკო გოდიბაძის (პ/ნ 01005037214) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

 
დოკუმენტის ნახვა

შპს „სანლაინის“ საქმე

2024-05-02

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „სანლაინის“ (ს/ნ 445435770) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა.

კერძოდ, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების, დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების, ასევე, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი საქონლის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის ფაქტი დადასტურდა.

შესაბამისად, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

შპს “სატურნის“ (ონლაინ მაღაზია - „VELI.store“) საქმე

2024-05-02

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს “სატურნის“ (ს/ნ 405430494) (ონლაინ მაღაზია - „VELI.store“) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების, დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ინექს გრუპის“ საქმე

2024-05-02

კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „ინექს გრუპის“ მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის სავაჭრო პოლიტიკაში უსამართლო სტანდარტული პირობების არსებობის, მომსახურების არაჯეროვანი შესრულების, მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების დარღვევისა და მოქმედებით და უმოქმედობით გამოხატული შეცდომაში შემყვანი უსამართლო კომერციული საქმიანობის ფაქტები.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრეს დაევალა, რომ 1 თვის ვადაში, მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა