საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში - ძველი ვერსია
მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70 მომხმარებლის უფლებების დაცვის ცხელი ხაზი 598 05 44 22 კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 2 44 07 70
დარღვევის დადასტურება
დარღვევის უარყოფა
პირობითი ხელშეკრულება
ჯარიმის დაკისრება

შპს „მაისმარტის“ საქმე

2024-02-21

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „მაისმარტის“ (ს/ 439871382) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების, დისტანციურ ხელშეკრულებაზე ან/და სარეწის გარეთ დადებულ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების, ასევე, ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი დადასტურდა.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

ი/მ ტატიანა კუხიანიძის საქმე

2024-02-20

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ი/მ ტატიანა კუხიანიძის (პ/ნ 60001033708) (Facebook გვერდი „Bela BORSE - თათულის ჩანთები“) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

შპს “მედუზა ლივინგის” საქმე

2024-02-19

სსიპ - საქართველოს კონკურენციისადამომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს “მედუზა ლივინგის” (ს/ნ 405361120)  მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

ი/მ თეა გეწაძის საქმე

2024-02-14

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ი/მ თეა გეწაძის (პ/ნ 01024015984) (ინსტაგრამ გვერდი “vikitorias_shep“) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა.

კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

ეკატერინე კვარაცხელიას საქმე

2024-01-22

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ ეკატერინე კვარაცხელიას (პ/ნ 01001078251) (ინსტაგრამ გვერდი „resale.originals“) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ომეგას“ (ტექნიკის მაღაზია - „მეგატექნიკა“) საქმე

2024-01-08

საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს „ომეგას“ (ს/ნ 211334830) (ტექნიკის მაღაზია - „მეგატექნიკა“) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

 
დოკუმენტის ნახვა

შპს „კედი.ჯის“ საქმე

2024-01-08

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „კედი.ჯის“ (ს/ნ 406295487)  მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

სს „თითიელ აშშ ჯგუფის“ (USA2GEORGIA) საქმე #5

2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ სს „თითიელ აშშ ჯგუფის“ მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და მომსახურების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების დარღვევას.

ამავე გადაწყვეტილებით განიმარტა, რომ მოვაჭრეს ზუსტად, ნათლად, სრულყოფილად და მკაფიოდ უნდა ჰქონდეს მითითებული მომსახურების ღირებულება, ხოლო თუ მომსახურების ღირებულების დადგენა შეუძლებელია - მისი გამოთვლის წესი. სააგენტომ, ასევე, განმარტა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების ფასის შესახებ ან/და სხვა ინფორმაცია გაწერილია მოვაჭრის ვებ-გვერდზე სხვადასხვა ადგილას, მაგ.: მოვაჭრესა და მომხმარებელს შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში და ცალკე, გამოყოფილ გარაფაში, მაგ.: „ფასების“ განყოფილებში, ორივეგან განთავსებული ინფორმაცია უნდა იყოს ერთმანეთის იდენტური, წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი მიჩნეული იქნება უსამართლო კომერციულ საქმიანობად.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

შპს „ფორსას“ საქმე

2023-12-29

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ შპს „ფორსას“ მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და მომსახურების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების დარღვევა.

ამავე გადაწყვეტილებით, ამანათების საერთაშორისო გადაზიდევბის სფეროში უსამართლოდ იქნა მიჩნეული პირობა, რომლის დროსაც გადამზიდველი უფლებამოსილია არ გადასცეს მომხმარებელს ამანათი თუ მომხმარებელმა გადაიხადა ამანათის ღირებულება, მაგრამ მის სახელზე მიღებულია სხვა ამანათი, რომლის ღირებულებაც მომხმარებელს არ გადაუხდია.

ასევე, სააგენტომ აგრესიულ კომერციულ საქმიანობად, კერძოდ, „ინერციულ გაყიდვად“ (Inertia selling) მიიჩნია ქმედება, რომლის დროსაც მომხმარებელს არ სურდა საზღვარგარეთიდან ამანათის გადმოზიდვა, თუმცა გადამზიდველმა მაინც ჩამოიტანა და მომხმარებელს მოსთხოვა განხორციელებული მოსახურების ღირებულების გადახდა.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა

ნუგზარ ყურბანოვის საქმე

2023-12-18

კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ნუგზარ ყურბანოვის (პ/ნ 01111104533) მიერ „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადგინა. კერძოდ, საქმის გარემოებებისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების, შესწავლის შედეგად დადასტურდა: მოვაჭრის მხრიდან - მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდების ძირითადი ვალდებულების და ნაკლიანი ნივთის შეცვლა/შეკეთება/დაბრუნებასთან დაკავშირებული ვალდებულების დარღვევის ფაქტი.

შესაბამისად, სააგენტოს გადაწყვეტილებით, 1 თვის ვადაში, მოვაჭრეს დაევალა - მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები აღადგინოს და თავისი სავაჭრო პოლიტიკა კანონის შესაბამისი მუხლების მოთხოვნებს შეუსაბამოს.

დოკუმენტის ნახვა